Een One-Stop-Shopping bedrijf voor politici bij de uitoefening van hun ambt, het streven naar een ambt of een hoger ambt.

Advies & Research

[mp_row]

[mp_span col=”12″]

[mp_text]

Research en advies zijn soms het gevolg van elkaar, maar kunnen ook los van elkaar staan.

Uitvoerende politici dienen niet enkel geadviseerd te worden over een bepaald politiek item, ook historisch, empirisch, en internationaal vergelijkend onderzoek zijn van groot belang. Naast de ideologische situering zijn het in kaart brengen van de pro & contra en de mogelijke gevolgen nuttig in de verdediging van het item op plenaire zittingen. Voor oppositieleden geldt eenzelfde handelswijze maar uiteraard vanuit een andere invalshoek.

Hier raakt B.felt de fijne lijn tussen politiek onderzoek en onderzoeksjournalistiek. B.felt voert daarom ook op regelmatige basis opdrachten uit voor kranten, tijdschriften, tv en radio.

[/mp_text]

[/mp_span]

[/mp_row]

[mp_row]

[mp_span col=”12″]

[mp_row_inner]

[mp_span_inner col=”6″]

[mp_text margin=”none,none,10,10″]

Advies

  • B.felt verleent u ad hoc juridische adviezen, voornamelijk op vlak van administratief recht. Vaak is een tweede onafhankelijk advies belangrijk om een dossier kracht bij te zetten of ter controle van het intern administratief advies.
  • B.felt begeleidt u bij het opzetten van intern en extern verzelfstandige structuren (statuten, huishoudelijke reglementen). Hier kan het gaan over een volledige opzet of een pre -plenaire controle & advies.
  • B.felt verzorgt de opmaak, verdediging of aanval van politieke dossiers voor plenaire zittingen, beheerraden of commissies ( intercommunale, IVA, EVA, OCMW, gemeenteraad, provincieraad, parlementen).
  • B.felt maakt voor u klachtendossiers op of bereidt de verdedigingen erop voor. Klachtendossiers voor gouverneur, bestendige deputatie, Minister van Binnenlands Bestuur,  Raad van State, e.d.m.

 

[/mp_text]

[/mp_span_inner]

[mp_span_inner col=”6″]

[mp_text margin=”none,none,10,10″]

Research

  • B.felt voert historisch, empirisch, en internationaal vergelijkend onderzoek uit en/of gaat voor u op zoek naar oplossingen voor de meest uiteenlopende politieke items. Het in kaart brengen van alle mogelijke oplossingen binnen een ideologisch, maatschappelijk en reëel politiek kader vergt ervaring en expertise. B.felt biedt u hier een heldere aquariumvisie binnen een gewenst ideologisch kader. 
  • B.felt is gespecialiseerd in politiek onderzoek dat heel nauw aanleunt bij onderzoeksjournalistiek. Dit gaat van analyse van statistieken, balansen, studies en structuren over juridische controle van structuren, contracten, statuten tot het opmaken van een persoonlijke synopsis.

 

[/mp_text]

[/mp_span_inner]

[/mp_row_inner]

[/mp_span]

[/mp_row]