Een One-Stop-Shopping bedrijf voor politici bij de uitoefening van hun ambt, het streven naar een ambt of een hoger ambt.

Surveys & Kiesintentiepeilingen

[mp_row]

[mp_span col=”12″]

[mp_text]

Voor politici is de voeling met zijn electoraat van zeer groot belang. Niet alleen tussentijdse kiesintentiepeilingen zijn belangrijk maar ook tevredenheidspeilingen naar beleid of persoonlijk appreciatie zijn onmisbare gegevens. Het in kaart brengen van deze gegevens zijn voor politici bepalend voor de afstemming naar beleid, marketing en P.R.  Binnen het beleid kunnen surveys/peilingen naar een specifiek doelpubliek; hetzij voor evaluatie, hetzij voor ontwikkeling van beleid,  van cruciaal belang zijn.

[/mp_text]

[/mp_span]

[/mp_row]

[mp_row]

[mp_span col=”12″]

[mp_row_inner]

[mp_span_inner col=”6″]

[mp_text]

Kiesintentiepeilingen

B.FELT heeft de ambitie en beschikt over de kennis om betrouwbare, wetenschappelijk onderbouwde en representatieve lokale opiniepeilingen te organiseren. We gingen daarvoor met Frank Thevissen in zee en ontwikkelden een betaalbare én accurate module (Switchpoll) om lokale kiesintentiepeilingen uit te voeren,  al dan niet gekoppeld aan tevredenheidsonderzoek , beleidsbevraging of imago- en reputatiedoorlichting (IR-scan) van lokale partijen en kandidaten.

Daarvoor gebruiken we de nieuwste technologie, technieken en methoden; zowel voor het verzamelen van de gegevens als voor de verwerking ervan en kan u meteen de (lokale) peilingen die media in uw gemeente laten uitvoeren naar waarde schatten.

Een lokale kiesintentiepeiling kan via een populariteitstest ook een doelmatige tool zijn voor een reële en gerichte lijstvorming of om geografische, demografische of ideologische hiaten vast te stellen. Politici (meerderheid of oppositie) kunnen naast kiesintenties via de peilingen ook het beleid op tevredenheid of wenselijkheid bevragen, programmapunten aftoetsen, algemene ontevredenheden in kaart brengen, klachten inventariseren of specifieke problemen analyseren.

Momenteel zijn een 5-tal kiesintentiepeilingen in opmaak of in uitvoering. De rapporten zullen hierboven periodiek gepost worden.

 

[/mp_text]

[/mp_span_inner]

[mp_span_inner col=”6″]

[mp_text]

Surveys

B.felt voert ook specifieke peilingen/bevragingen uit.

Professioneel bevragen en enquêtes uitvoeren in functie van een omgevingsanalyse voor uw meerjarenplanning. (We verzorgen voor u ook de volledige opmaak van de omgevingsanalyse)

Wil u het beleid of toegankelijkheid van het cultuurcentrum, de bibliotheek, het museum, of  de sportcentra rechtstreeks bij de bezoekers bevragen.

Wil u bij de handelaars in u gemeente peilen naar tevredenheid of wil u nieuwe beleidsconcepten preventief evalueren.

Wil u de jeugd, senioren of andere demografische doelgroepen specifiek bevragen.

B.felt levert u i.s.m. Frank Thevissen, doctor in de communicatiewetenschappen, een op maat gemaakte professionele survey en een doelgerichte academische evaluatie

 

[/mp_text]

[/mp_span_inner]

[/mp_row_inner]

[/mp_span]

[/mp_row]