Een One-Stop-Shopping bedrijf voor politici bij de uitoefening van hun ambt, het streven naar een ambt of een hoger ambt.

bestel boeken

POLITIEKE MARKETING: VERKIEZINGEN WIN JE NIET ZO MAAR

BFELT specialiseert zich in het begeleiden van politici en politieke partijen. Campagne voer je vanaf de eerste dag na de verkiezingen en hou je vol tot aan de volgende verkiezingen. De afgelopen zes jaar begeleide ik zes fractieleiders en lijsttrekkers bij het voeren van oppositie of beleid. Met de verkiezingen van oktober 2018 stuurde ik als campagneleider van hun lijsten en de kandidaten. Vier lijsten kwamen van oppositie in de meerderheid terecht waarvan 1 (Jean marie Dedecker Middelkerke) de absolute meerderheid haalde. Ik begeleide ook 21 individuele kandidaten die allen verkozen werden als gemeenteraadslid. 

Politiek is afgeleid van de Griekse woorden “Politeia“ en “Politikos”, wat respectievelijk samenleving en de samenleving aangaande betekent. De organisatie van onze samenleving is de laatste decennia, en niet in het minst door de explosie van wetteksten, administratie en ideologische doelstellingen, een fulltime job geworden. Als voormalig kabinetsmedewerker en politiek raadgever van diverse politici op diverse politieke niveaus weet ik uit ervaring dat de eigen administratie lang niet meer volstaat en externe hulp omwille van expertise en/of onafhankelijkheid vaak gewenst is. In het politiek bedrijf is snelheid een immer aanwezige factor. Daarom willen wij met B.felt het portaal zijn tot politieke dienstverlening, een One-Stop-Shopping bedrijf voor politici bij de uitoefening van hun ambt, het streven naar een ambt of een hoger ambt.

Diensten

  • politieke marketing (verkiezingscampagnes, beleidscampagnes, electorale acties) 
  • politieke communicatie (lokale kiesintentiepeilingen, beleidspeilingen, persartikels, columns, website, apps, sociale media) 
  • public relations/image building (crisisbeheersing, electoraatsanalyse) 
  • administratief recht (ad hoc advies, opmaak klachtendossier – gouverneur, Raad van State, e.d.m. ) 
  • politieke dossieropbouw (voorbereiding dossiers oppositie en meerderheid voor gemeenteraad, ocmw,  provincie, parlementen, commissies) 
  • politieke vorming ( seminaries: diverse wetgevingen, debattechnieken, spreken in het openbaar, mediatraining, oppositievoering enz)
  • politieke research (statistieken, balansanalyses, structuuranalyses, juridische controle, persoonlijke synopsis)