Politieke consultancy & coaching

Politieke consultancy & coaching

Geef je politieke carrière een boost

Politiek: uw job, mijn vak

Politiek is afgeleid van de Griekse woorden “Politeia“ en “Politikos”, wat respectievelijk samenleving en de samenleving aangaande betekent. De organisatie van onze samenleving is de laatste decennia, en niet in het minst door de explosie van wetteksten, administratie en ideologische doelstellingen, een fulltime job geworden. Als voormalig kabinetsmedewerker en politiek raadgever van diverse politici op diverse politieke niveaus weet ik uit ervaring dat de eigen administratie lang niet meer volstaat en externe hulp omwille van expertise en/of onafhankelijkheid vaak gewenst is. In het politiek bedrijf is snelheid een immer aanwezige factor. Daarom willen wij met B.felt het portaal zijn tot politieke dienstverlening, een One-Stop-Shopping bedrijf voor politici bij de uitoefening van hun ambt, het streven naar een ambt of een hoger ambt.

Mediatraining

Ignace Vandewalle is sinds 2014 een steeds vaker gevraagde mediatrainer. Gebaseerd op zijn dertigjarige carrière als kabinetsmedewerker, politiek adviseur en parlementair medewerker, eerst verbonden aan Open VLD en later aan LDD, geeft hij sinds 2014 als onafhankelijk politiek adviseur succesvolle mediatrainingen. Hij gaf diverse trainingen aan ongeveer zestig parlementsleden, twintig provincieraadsleden en een kleine honderd gemeenteraadsleden. Het gros van de opleidingen betrof interviewtechnieken.

Onder mediatraining vallen de cursussen:

  • Interviewtechnieken
  • Speechtechnieken
  • Debattraining
  • Sociale media
  • Omgaan met de pers
  • Speechschrijven

Politieke vorming

‘Kennis is macht of scientia potentia est’ wisten Francis Bacon en Thomas Hobbes reeds in de 16de eeuw. Op vandaag zou ik eerder zeggen ‘Kennis is kracht’. Kennis en gerichte informatie helpen politici om sneller en beter te kunnen anticiperen in een snel veranderende samenleving.

Wie kennis ontbeert kan niet krachtig besturen of oppositie voeren. Google-kennis en zelfstudie brengen je maar zover, daarom zijn krachtige externe vormingen de sleutel tot kennis die leidt tot competente bestuurders die impact maken en veranderingen realiseren.

Bestuurlijke vormingen

Decreet Lokaal Bestuur

Bestuursdecreet

Wet op Overheidsopdrachten

Beleids- en Beheerscyclus

Omgevingsdecreet

Kiesdecreet + Wet op de Verkiezingsuitgaven

Vormingen politiek marketing

Hoe voer ik efficiënt oppositie

De ideale campagne

Getuigen in stem en telbureaus.

Politieke marketing

Vertrekkende vanuit de eigen unieke talenten en persoonlijkheid helpt Ignace Vandewalle politici om via een vlottere en effiëntere communicatie, en met een uitgekiende campagnestrategie, verkiezingen te winnen. Daartoe verzorgen wij de tekstuele inhoud, grafische opmaak en druk van al uw folders, affiches, kaartjes… Wij creëren eveneens uw websites, apps en sociale media presentie.

Boek en bestel nu reeds uw campagnemateriaal: wij verhuren herrashekken, tuinborden …

Wij verhuren een professionele studio voor film – en audioproducties zoals: filmpjes sociale media, livestream interview, podcasts…

Politieke coaching

Hoe profileer ik mezelf binnen de partij? Hoe breng ik een inspirerend verhaal, waarmee ik mensen in beweging zet? Hoe kom ik in de media? Wie zijn mijn kiezers en hoe bereik ik ze? Hoe schrijf ik een wervend campagneprogramma? Hoe ben ik succesvol als gemeenteraadslid, provincieraadslid, parlementslid? Hoe zet ik mijn eigen kwaliteiten om tot succesvol leiderschap? Dat zijn de meest gehoorde vragen die ik ook graag voor jou beantwoord.

B.felt begeleidt je bij de uitbouw en de strategische aanpak van uw politieke carrière. Of je nu deel uitmaakt van de meerderheid of oppositie, wij verzorgen uw voorbereidingen van politieke raden (gemeenteraad, provincieraad …). We werken samen aan een correcte profilering en imagebuilding. We helpen je bij de opmaak van een partijprogramma of een campagneprogramma. We schrijven persartikels, columns, boeken en verzorgen de opmaak en druk en/of de teksten voor uw periodiek lokaal of persoonlijk tijdschrift of blog.