Stavingsstukken

Politieke consultancy & coaching

Geef je politieke carrière een boost

“De illegale Ghelamco arena” Stavingsstukken

Hoofstuk I: De politieke ontvoogding van professionele sportclubs

Pag 7: beluister Gemeenteraad 25 oktober 2010   Vanaf 2:24:15 tot 2:54:03   (neem ook nota van de fluisterende opmerking van burgemeester Termont tijdens de tussenkomst van dhr. Watteeuw 2:35:40) 

Pag 9: GR 24 juni 2008 24-06-2008 stadswaarborg 

Pag 28: Handelshuurcontract Jules Ottenstadion 045623

Pag 31: bestuursakkoord 2001-2006 bestuursakkoord 2001 2006 bestuursakkoord 2007 2012

Pag 32: beslissing SC aanstelling Advocaat Devers 041047

Pag 36-37: beslissing SC 14 juni 2002 041422  SC 31 oktober 2002 041857 

Pag 41: oprichting cvba Artevelde-stadion 04021779 

Pag 45: intentieverklaring 050645 Erfpachtovereenkomst 050712

Pag 48: persnota Geert Versnick 051140

Pag 50: Trajectnota 050245

Pag 53: Kwijtschelding van de renteloze lening Stad Gent Dossier 0605 KAAGent BJ 2005   Verslag gemeenteraad kwijtschelding lening   GR mei 2007 addendum aan de handelshuurovereenkomst Bruiloftstraat (2)

Pag 54: Jaarrekeningen NV KAA Gent Management jr 2006 jr 2007 jr 2008  JR 2009

Pag 61: aanbesteding nv Buffalo aanbesteding

Pag 64: oprichting nv Buffalo 07108761

Pag 74: het Houtdok 054506

Pag 75: raamovereenkomst 27 november 2003 Houtdok raamovereenkomst aankoop dufky door SOGent 

Pag 77: optieovereenkomst Sogent -nv Dock-site: Houtdok optieovereenkomst verkoop SOGent- aan Dufky

Pag 77: naamswijziging nv Dufky naar nv Dock-site van dufky naar dock-site

Pag 77: overgang naar Kimo Invest(optima) 06189318

Pag 78: overgang naar Opus Terrae(Paul Gheysens, Ghelamco) 08160632

Pag 80: Knack ‘De jackpot van de Oude Dokken’20070228_Knack-Knack_p-32_De-jackpot-van-de-Oude-Dokken

Pag 84:  aanstelling mevr. Kerrinckx in nv Dock-site 05102890 Paul Gheysens commissie Optima/Termont 063756

Pag 88: aankoop NMBS

Pag 89: brownfieldconvenant bf_24_oude_dokken_gentbf_24_add1_gent_oude_dokken bf_24_add2_oude_dokken_gent 

Pag 89: schattingsverslag schattingsverslag

Pag 96-97: merntech347 merricht347 mer goedkeuring

Pag 100-110: erfpacht + aanpassing tot 2008

Pag 113: jr 2008

Pag 117: SC 27 februari 2014 CBS 27 februari 2014

Pag 123: oprichting nv Ring investements later nv Ring Multi  Oprichting

Pag 127: Oprichting Horeca Foot 08066342

Pag 134: oprichting commissie Optima/Termont officieel commissie “Sui Generis” Besluit Stad Gent

Pag 137 -166: woordelijk verslagen commissie Optima/Termont Commissie Optima-Termont 29 augustus 2016 Commissie Optima-Termont 5 september 2016 Commissie Optima-Termont 22 september 2016 commissie Optima-Termont 4 oktober 2016

Pag 140: Cessna Citation Excellence

Pag 141: onkostennota Mipim 2004 092733

Pag 142: factuur charter Jet 092711

Pag 152: boek Bontinck 

Pag 162: geluidsopname commissie Optima/Termont 5 september 2016 (file downloaden om te kunnen beluisteren)

Pag 168: benoeming Luc Van den Bossche en Willy Declerck 101232

Pag 171: verzet openbaarmaking nota De Hulsters door dhr. Philip De Hulsters 102020

Pag 172:  Kaderovereenkomst

Pag 187: addendum I kaderovereenkomst 103224

Pag 188: addendum II kaderovereenkomst 103526

Pag 190: addendum II bis kaderovereenkomst 103850

Pag 195: driepartijenovereenkomsten driepartijen overeenkomst driepartijen overeenkomst bontinck

Pag 196: benoeming Ludy Modderie als bestuurder cvba Artevelde-stadion 10180385 aanstelling als ondervoorzitter 13/07/2011 11167949 aanstelling als covoorzitter  21/01/2013 13081026 aanstelling als gedelegeerd bestuurder 15180429 TMVW wordt aandeelhouder 15178055 

Pag 197: TMVW koopt aandelen nv Buffalo JR 2012 kapitaalsverhoging Sogent 22/12/2016 Kapitaalsverhoging Sogent 22 december 2016

Pag 198: SC 17/01/2013 115406

Pag 198: bulletin vragen dhr. Van pee TMVW Farys(pag 17)

Pag 200: afbouw Farys/TMVW 120215

Pag 201: Gemeenteraad 27/06/2016 GR 27 juni 2016

Pag 203: rvs uitspraak vlaamse subsidies vernietiging besluit Bijlage 1 – Projectoproep multifunctionele voetbalstadions Bijlage 5 – Besluit CBS Stad Gent 16-01-2014   Aanvraagformulier Vlaamse Subsidie KAA Gent en Stad Gent

Pag 204-207: 140917 – Rapportage KAA Gent 20141001_Verslag plaatsbezoek KAA Gent 30 september 2014_2

Pag 206: jr 2015 cvba Artevelde-stadion

Pag 209-210: jaarrekeningen bvba Horeca Foot jr 2009 jr 2010 jr 2011 jr 2012 jr 2013 jr 2014 jr 2015

Pag 211: kapitaalsverhoging nv Buffalo 15178055

Pag 214:  Wijziging statuten 2005   KAA Gent

Pag 216: omzetting naar CVBA met sociaal oogmerk

Pag 218-219:  Beslissing Europese commissie mbt Vlaamse steun aan voetbalstadions

Persbericht EC mbt staatssteun Nederlandse clubs

Persbericht beslissing EC m.b.t Franse clubs