Uitgeverij BFelt

Een One-Stop-Shopping bedrijf voor politici

bij de uitoefening van hun ambt,

het streven naar een ambt of een hoger ambt.

Uitgeverij BFelt

De illlegale Ghelamco Arena

Het boek dat Paul Gheysen, Ghelamco en Daniël Termont liever niet in de boekhandel zagen liggen. De politieke ontvoogding van de professionele sport dringt zich op. Is het normaal dat grote bouwprojecten zonder aanbesteding worden cadeau gedaan? Welke vrienden werden bevoordeeld door burgemeester Daniel Termont bij de bouw van de Ghelamco arena? Wat is de rol van meester-fikser Jeroen Piqueur van Optima en tycoon Paul Gheysen van Ghelamco in het politiek-financiële kluwen achter de bouw van de Ghelamco Arena?

Begin dit jaar werd ik zowel strafrechtelijk als burgerrechtelijk gedagvaard door de burgemeester Termont. Deze SLAPP-rechtszaken (Strategic Lawsuit Against Public Participation) hebben enkel tot doel mij financieel onder druk te zetten en electoraal munt te slaan uit de periode van twijfel tijdens de rechtszaak.  Op de  persconferentie van AA Gent en de stad Gent werd ik onterecht door de slijk gesleurd. Ze slaagden er helaas in om de media met misleidingen en halve leugens om de tuin te leiden. Via mijn videokanaal kan je video’s bekijken die de halve  leugens en misleidingen blootleggen.

De valse profeet